Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 218

Autorzy: Saeed Ahmad , Raja Riaz , Sheng Chen , Ghufran Shafiq , Shinya Sugiura , Lajos Hanzo :

Tytuł: Analiza stabilności ultra szerokopasmowego kanału LTI

Streszczenie: Zbadano stabilność ultra szerokopasmowego kanału LTI. Ponieważ na płaszczyźnie s i z odpowiedź impulsowa ma wiele osobliwości nie można automatycznie zagwarantować, że wszystkie są w prawe połówce płaszczyzny s lub w2ewnątrz koła jednostkowego z. W pracy zaproponowano metodę określania stabilności kanału.

Słowa kluczowe: kanał szeokopasmowy, stabilność, LTI.

wstecz