Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 222

Autorzy: Hana Stefanović , Ivana Petrović , Mihajlo Stefanovic , Stefan Panić , Petar Spalević :

Tytuł: Wpływ interferencji mi¸edzy wieloma niezale´znymi kanałami(w obecno´sci kanału Rayleigha z zanikami) na wybór najlepszego sygnału

Streszczenie: Przeanalizowano wpływ interferencji mi¸edzy wieloma niezale˙znymi kanałami(w obecno´sci kanału Rayleigha z zanikami) na wybór najlepszego sygnału. Przedstawiono wyra˙zenie na prawdopodobie´nstwo parametru SIR (signal to interference ratio) oraz ´srednie prawdopodobie´nstwo bitu bł ¸edu (ABER).

Słowa kluczowe: interferencja mi¸edzy kanałami, korelacja kanałów z zanikami.

wstecz