Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 229

Autorzy: Jan Popelka , Pavel Paces :

Tytuł: Możliwości standardu obsługującego czujniki inteligentne w zastosowaniu do lotnictwa

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady wymiany informacji zgodnie ze standardem IEEE 1451 miedzy czujnikiem inteligentnym a układem nadzoru NCAP. Przedstawiono bibliotekę definiująca strukturę danych. Zaprezentowano scenariusz przesyłania informacji między czujnikami inteligentnymi stanowiącymi wyposażenie samolotu oraz przesyłania informacji do PC za pośrednictwem interfejsu CAN.

Słowa kluczowe: czujniki inteligentne, standard IEEE 1451, CAN.

wstecz