Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 247

Autorzy: Rafał Jastrzębski , Katja Hynynen , Alexander Smirnov , Olli Pyrhonen :

Tytuł: Wpływ napędu i zaburzeń napięcia zasilania na system sterowania łożysk magnetycznych

Streszczenie: W tej pracy opisano doświadczalne i teoretyczne badania wpływu napędu i zaburzeń napięcia zasilacza na system sterowania łożysk magnetycznych. Te niskoczęstotliwościowe zakłócenia mogą powodować obniżenie sprawności lub utrate stabilności systemu. Analiza i doświadczenia prowadzone były dla systemu zawieszenia ze sterowaniem odpornym. Mierzone sygnały obejmowały położenia i prądy w systemie zawieszenia o 5 stopniach swobody, napięcie zasilania łożysk, prądy napędu i przyspieszenie obudowy.

Słowa kluczowe: zawieszenie magnetyczne, aktywne łożyska magnetyczne, elementy przeniesienia napędu, maszyny wirnikowe.

wstecz