Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 257

Autorzy: Sławomir Wiak , Paweł Drzymała , Henryk Welfle :

Tytuł: Modelowanie wielowymiarowych danych do ich prezentacji z użyciem narzędzi firmy ORACLE

Streszczenie: W pracy zaprezentowano współczesne techniki modelowania i przetwarzania danych pozyskiwanych przez instytucje. Artykuł przedstawia proces modelowania wielowymiarowych danych oraz proces ETL do momentu ich prezentacji z użyciem narzędzi firmy ORACLE. Przedstawiono metody tworzenia kostek OLAP wspomagające proces podejmowania decyzji przez analityków biznesowych. Podejście oparte na technikach data mining pozwala analitykom uchwycić pewne cechy wspólne dla klientów, w celu złożenia oferty produktów dedykowanych dla konkretnych grup. Na podstawie zachowań klientów można wnioskować o ich skłonnościach do pewnych zachowań i preferencji.

Słowa kluczowe: Bazy Danych w Zarządzaniu, Business Intelligence Hurtownie Danych, OLAP.

wstecz