Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 263

Autorzy: Zbigniew Gmyrek :

Tytuł: Modelowanie właściwości miękkiego materiału magnetycznego poddanego procesowi wykrawania

Streszczenie: Artykuł opisuje problem wyznaczania szerokości strefy zniszczonego materiału, będącej wynikiem procesu wykrawania. Wykorzystując model FEM oraz wyniki pomiarów, autor proponuje algorytm postępowania który umożliwia wyznaczenie szerokości a także właściwości materiału zniszczonej strefy. Należy podkreślić, że proponowany algorytm wykorzystuje bezinwazyjną metodę pomiaru.

Słowa kluczowe: proces wykrawania, właściwości materiału magnetycznego, modelowanie materiału magnetycznego

wstecz