Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 269

Autorzy: Krzysztof Glik , Desire Rasolomampionona , Ryszard Kowalik :

Tytuł: Detekcja, klasyfikacja i lokalizacja miejsca zwarcia w liniach WN wykorzystująca zjawiska falowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono falowy algorytm detekcji, klasyfikacji i lokalizacji miejsca zwarcia wykorzystujący przekształcenia falkowe, który dokładnie lokalizuje miejsce zwarcia w liniach wysokiego napięcia. Przedstawiono automatyczną procedurę testowania algorytmu, która pozwala na przeanalizowanie licznych symulacji i określenie najlepszej wersji algorytmu.

Słowa kluczowe: linia WN, miejsce zwarcia, zjawiska falowe, przekształcenie falkowe.

wstecz