Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 276

Autorzy: Grzegorz Świrniak :

Tytuł: Wykorzystanie dyfrakcji promieniowania niespójnego w pomiarze średnicy włókna szklanego

Streszczenie: W niniejszej pracy przedyskutowano koncepcję metody nieinwazyjnego pomiaru in situ średnicy włókna szklanego, wykorzystującej promieniowanie niespójne jako narzędzie poznawcze. W drodze modelowania matematycznego i symulacji numerycznych zbadano właściwości pola rozproszonego pod małym kątem oraz zaproponowano metodę jednoznacznego rozwiązania problemu odwrotnego w pomiarze średnicy.

Słowa kluczowe: Dyfrakcja, promieniowanie niespójne, pomiar nieinwazyjny, średnica, włókno szklane.

wstecz