Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 286

Autorzy: Martin Sipos , Jan Rohac , Pert Novacek :

Tytuł: Zastosowanie elektronicznego inklinometru do ustawiania trzyosiowego miernika przyśpieszeń

Streszczenie: aprezentowano wykorzystanie dwuosiowego inklinometru EZ-TILT-2000-008 do poprawy ustawiania trzyosiowego przyśpieszeniomierza. Przeprowadzono badania dokładności, powtarzalności zera, histerezy i wpływu osi w opracowanym przyśpieszeniomierzu.

Słowa kluczowe: inklinometr, przyśpieszeniomierz.

wstecz