Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04a/2012 Str. 230

Autorzy: Irena Fryc :

Tytuł: Istotne parametry spektroradiometru wielokanałowego

Streszczenie: Wytworzenie detektorów promieniowania optycznego typu matryca CCD zaowocowało powstawaniem nowych konstrukcji spektroradiometrów. Bardzo często są one projektowane do zastosowań tylko w jednej aplikacji. Dlatego też, istotnym zagadnienie staje się, odpowiedni dobór spektroradiometru np. do pomiarów kolorymetrycznych. W pracy przedstawiono istotne, przy wykonywaniu pomiarów parametry tych przyrządów.

Słowa kluczowe: spektroradiometr, rozkład widmowy mocy promienistej, położenie punktu chromatyczności, pomiar barwy

wstecz