Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04a/2012 Str. 232

Autorzy: Dorota Mozyrska , Małgorzata Wyrwas , Irena Fryc :

Tytuł: Wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych LEDa w pełnym zakresie temperatur pracy

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono metodę matematyczną umożliwiającą wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych LEDa, dla zakresów temperatur, w których pomiary tych parametrów nie zostały przeprowadzone. Zastosowano metodę ekstrapolacyjno-interpolacyjną. Pomiary rozkładów widmowych zostały poddane interpolacji dwuwymiarowej w zmierzonym zakresie temperatur oraz długości fali. Natomiast dla temperatur spoza zmierzonego zakresu dokonano ekstrapolacji wartości rozkładów widmowych.

Słowa kluczowe: LED, rozkład widmowy promieniowania, wpływ temperatury, metody matematyczne.

wstecz