Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 131

Autorzy: Irena Fryc :

Tytuł: Wpływ modulacji impulsu zasilającego LEDa na parametry świetlne emitowanego promieniowania

Streszczenie: Oświetlenie diodowe jest w obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się działem techniki świetlnej. Wśród nowych wyzwań dotyczącymi projektowania układów oświetleniowych opraw diodowych należy uwzględnić także zagadnienia projektowe związane z układami zasilającymi LEDów. Popularne w ostatnim czasie stały się układy impulsowe, jednak jak do tej pory nie ma w dostępnej literaturze przedstawionych wyników badań wpływu parametrów impulsu zasilającego diodowy system oświetleniowy na jakość parametrów świetlno-optycznych emitowanego przez nią promieniowania. Jest to istotne zagadnienie z punktu widzenia projektowanych systemów oświetleniowych. W pracy przedstawiono także wyniki badań względnego rozkładu widowego LEDa w funkcji częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia zasilającego impulsu prostokątnego.

Słowa kluczowe: oświetlenie, LEDy, układy zasilające, pomiary spektroradiometryczne.

wstecz