Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 13

Autorzy: David Franck , Tjorven Jansen , Kay Hameyer :

Tytuł: Obliczenia sił w połączeniach czołowych napędów zasilanych z przekształtnika

Streszczenie: Siły w połączeniach czołowych mogą byż wyznaczane przy użyciu prawa Biota-Savarta. Zwykle przyjmuje się stałą prędkość obwodową i sinusoidalny przebieg prądu. Te założenia są wystarczające dla symulacji sił w jednym okresie elektrycznym. Jednakże w sytuacji gdy napęd zasilany jest przekształtnika i występują zależne od obciążenia i prędkości harmoniczne siły muszą być obliczane indywidualnie dla każdego kroku czasowego w cyklu trakcyjnym. W artykule proponowana jest metoda superpozycji sił od jednostkowych prądów dla każdej harmonicznej prądu. Wówczas siły mogą być, podobnie jak dla przebiegów sinusoidalnych, obliczane w jednym okresie elektrycznym z wykorzystaniem prawa Biota-Savarta. Obliczanie siły wypadkowej wykonywane jest poprzez superpozycje prądów. Procedura taka pozwala na uwzględnienia prędkości i obciążenia w obliczeniach sił w połączeniach czołowych.

Słowa kluczowe: metoda Biota-Savarta, silnik indukcyjny klatkowy, siły elektromagnetyczne, połączenia czołowe.

wstecz