Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 20

Autorzy: Wojciech Pietrowski :

Tytuł: Falkowa analiza strumienia osiowego silnika indukcyjnego pracującego na biegu jałowym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano falkową analizę strumienia osiowego silnika indukcyjnego. Strumień osiowy powstaje w przypadku pojawienia się asymetrii w maszynie. Skoncentrowano się na badaniu wpływu asymetrii uzwojenia stojana na strumień osiowy. Do analizy wyników pomiarów zastosowano Dyskretną Transformatę Fouriera (DFT), Dyskretną Stacjonarną Analizę Falkową (DSWT), Pakietową Analizę Falkową (WPD). Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić przydatność DSWT do usunięcia szumów natomiast WPD do przygotowania wektora wejściowego neuronowego detektora uszkodzeń.

Słowa kluczowe: analiza falkowa, uszkodzenia, maszyna indukcyjna, strumień osiowy.

wstecz