Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 24

Autorzy: Carlos Antunes , Tony Almeida , Nelia Raposeiro :

Tytuł: Produkowanie regularnych zmian termicznych w raku dróg żółciowych przy stosowaniu termoablacji wysokoczęstotliwościowej ze wspomaganiem solnym

Streszczenie: Samo-rozszerzalne mechaniczne stenty stanowią efektywną możliwość redukcji zwężeń wydrążonych organów, takich jak dróg żółciowych, a w konsekwencji do polepszenia jakości życia pacjentów. Zostało pokazane, że to mechaniczne urządzenie, wykonane z nitinolu, może też zostać wykorzystane jako elektroda do ablacji wysokoczęstotliwościowej dla wywołania obumarcia tkanki guzowatej. Jednakże, w przypadku termoablacji raka dróg żółciowych, otrzymana zmiana objętościowa nie jest regularna. W tym artykule przedstawiono badania zmian termicznych, które otrzymano stosując termoablację ze wspomaganiem solnym. Przeprowadzono analizę numeryczną, której wyniki wskazały na możliwość redukcji nieregularności objętościowej , aczkolwiek konwekcyjny przepływ ciepła wynikły z przepływu krwi ma istotny wpływ na wynik końcowy.

Słowa kluczowe: rak dróg żółciowych, ablacja wysokoczęstotliwościowa, metoda elementów skończonych, symulacja numeryczna

wstecz