Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 28

Autorzy: Xose Lopez-Fernandez , Patricia Penabad-Duran , Janusz Turowski , Pedro Ribeiro :

Tytuł: Ocena zagrożenia nagrzewaniem pokrywy oraz ścian kadzi transformatora

Streszczenie: W artykule dokonano ewaluacji zagrożenia nagrzaniem pokryw I ścian kadzi, używając wzoru analitycznego na pole elektromagnetyczne sprzężonego z metodą elementów skończonych dla analizy zjawisk cieplnych. W obliczeniach elektromagnetycznych wykorzystano nieliniową charakterystykę magnesowania i głębokość wnikania. Temperatura została obliczona w konstrukcyjnych elementach metalowych – wyniki obliczeń zostały zweryfikowane eksperymentalnie.

Słowa kluczowe: zagrożenie przegrzaniem, gorące miejsce, pokrywa transformatora i ściany kadzi, wektor Poyntinga.

wstecz