Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 32

Autorzy: Goga Cvetkovski , Lidija Petkovska , Sinclair Gair :

Tytuł: Minimalizacja momentu uzębienia silników dyskowych z magnesami trwałymi poprzez zamknięcie żłobków stojana i skoszenie magnesów trwałych

Streszczenie: Istnieją różnorodne sposoby redukcji momentu uzębienia w konwencjonalnych maszynach z magnesem trwałym ze strumieniem promieniowym. Artykuł przedstawia zastosowanie dwóch sposobów minimalizacji momentu uzębienia, w których magnesy trwałe są skoszone w sposób konwencjonalny a żlobki stojana są zamknięte miękkim kompozytowym materiałem magnetycznym. Analiza porównawcza różnych projektów silnika co do momentu uzębienia przedstawiono za pomocą danych z obliczeń quasi-3D metodą elementów skończonych.

Słowa kluczowe: minimalizacja momentu uzębienia, silnik dyskowy z magnesem trwałym, skoszenie magnesu trwałego, zamknięcie żłobków stojana.

wstecz