Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 36

Autorzy: Gilles Vogt , Raphael Romary , Cristian Demian , Valentin Costan :

Tytuł: Penetracja normalnego pola magnetycznego w uwarstwiony pakiet i indukowane napięcia

Streszczenie: Artykuł ma na celu otrzymanie dokładnego opisu I wyjaśnienia zachowania pola magnetycznego wnikającego w kierunku prostopadłym do blach magnetycznych na powierzchniach czołowych rdzenia dużego turbogeneratora. Kilka eksperymentów zostało przeprowadzonych na podstawowej aparaturze, w których monitorowano pole magnetyczne (dwa kierunki) oraz napięcie indukujące się między blachami. Dla wyjaśnienia rozkładu strumienia magnetycznego wewnątrz pakietu uwarstwionego przeprowadzone symulacją komputerową opartą na prostej sieci reluktancyjnej.

Słowa kluczowe: pole poprzeczne, pakiet uwarstwiony, napięcia indukowane.

wstecz