Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 40

Autorzy: Antoni Cieśla :

Tytuł: Rozważania teoretyczne dotyczące wzbogacania tlenu z powietrza z wykorzystaniem wysokotemperaturowej membrany nadprzewodnikowej

Streszczenie: W artykule rozważana jest możliwość separacji gazów przy wykorzystaniu właściwości membran. W proponowanym rozwiązaniu membraną jest porowaty nadprzewodnik wysokotemperaturowy (HTS) umieszczony w polu magnetycznym. Warunkiem skutecznej separacji mieszaniny gazów różniących się właściwościami magnetycznymi (para- i diamagnetyczne) jest silna niejednorodność pola magnetycznego. Wykorzystuje się w tym celu efekt Meissnera występujący w nadprzewodniku.

Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, efekt Meissnera, separacja magnetyczna, wzbogacanie tlenu.

wstecz