Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 52

Autorzy: Atilla Donuk , Mihai Rotaru , Jan Sykulski :

Tytuł: Definicje i obliczanie indukcyjności zastępczych dławików ze szczelinami powietrznymi

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe definicje i metody obliczania indukcyjności zastępczych dławików ze szczelinami powietrznymi. Używane są różne schematy zastępcze zależne od interpretacji fizycznej. Zasugerowano definicje oparte na energii i koenergii systemu zamiast rozkładu strumienia magnetycznego.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, indukcyjności zastępcze, dławiki ze szczelinami powietrznymi

wstecz