Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 56

Autorzy: Sławomir Wiak , Piotr Napieralski :

Tytuł: Wizualizacja pola magnetycznego przy użyciu dynamicznych systemów cząstkowych

Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowana została interaktywna metoda wizualizacji trójwymiarowych pól wektorowych. W celu osiągnięcia zamierzonego celu zastosowano dynamiczny system cząstkowy, gdzie cząstki są bezpośrednio związane z wartościami pola magnetycznego. Wykorzystanie procesora graficznego - GPU na etapie symulacji i etapie renderingu pozwoliła na możliwość zbadania rozkładu pola cząstek w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: wizualizacja interaktywna, pola wektorowe, system cząsteczkowy

wstecz