Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 60

Autorzy: Witold Tarczyński , Tomasz Daszkiewicz :

Tytuł: Symulacja łuku łączeniowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących komputerowej symulacji łuku łączeniowego w wyłącznikach, przy wykorzystaniu magnetohydrodynamicznego opisu modelu łuku. Opisano też powstawanie nowych i zanikania starych kanałów wyładowczych w łukach prądu przemiennego Imax = 500 A, palących się w powietrzu (ciśnienie atmosferyczne), w czasie symulacji palenia się łuku. Podano wykresy rozkładów prędkości masy, temperatury i gęstości prądu. W eksperymentach zastosowano ultra-szybką kamerę filmową (20 000 k/s)

Słowa kluczowe: łuk łączeniowy, wyłączniki, MHD, symulacje.

wstecz