Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 82

Autorzy: Milica Rancić , Slavoljub Aleksić :

Tytuł: Antena dipolowa horyzontalna w bliskim sąsiedztwie powierzchni stratnej półprzestrzeni

Streszczenie: W artykule wyznaczono wejściową impedancję anteny dipolowej horyzontalnej w bliskim sąsiedztwie powierzchni stratnej półprzestrzeni. Rozwiązano w tym celu całki Sommerfelda oraz układ równań całkowych Hallena. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie graficznej i porównane z otrzymanymi w innych badaniach.

Słowa kluczowe: antenna dipolowa horyzontalna, impedancja/admitancja wejściowa, stratna półprzestrzeń

wstecz