Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 86

Autorzy: Christophe Gutfrind , Jean-Claude Vannier , Pierre Vidal , Philippe Dessante :

Tytuł: Badanie analityczne optymalnego aktuatora z limitowanym ruchem użytego w regulacji wydalania spalin

Streszczenie: Artykuł ma na celu optymalne zaprojektowanie aktuatora z ograniczonym zakresem ruchu, regulującego pozycję wahacza w sterowaniu wydalaniem spalin w silniku diesla. Wymagane działania są zredukowane do momentu 0,4 Nm i kątowego suwu od 0 do 80°, z parametrami działania: temperaturą 130°C i napięciem zasilania 9V. Funkcją celu jest minimalizacja konsumpcji energii elektrycznej w aktuatorze elektromechanicznym złożonym ze szczotkowego silnika prądu stałego i zestawu aktywacji sprzęgła. Zoptymalizowana konstrukcja aktuatora została zweryfikowana modelem numerycznym przy użyciu pakietu FLUX2D.

Słowa kluczowe: zawór EGR, ograniczony suw, szczotkowy silnik prądu stałego, zestaw aktywacji sprzęgłą, optymalizacja.

wstecz