Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 90

Autorzy: Eugenio Costamagna , Paolo Di Barba , Antonio Savini :

Tytuł: Podejście kinematyczne do syntezy optymalnego kształtu pola elektrycznego

Streszczenie: W artykule zaproponowano otymalną syntezę pola przy użyciu metody globalnie zorientowanej ze szswobodnymi parametrami. Kluczową ideą jest rozważenie brzegu obszaru polowego, który ma podlegać syntezie, jako brzegu poruszającego się w kierunku optymalnego rozwiązania z nieznaną prędkością z prędkością. Proponowana metoda nie wymaga rozwiązywania równania transport ani problem sprzężonego. Optymalny projekt pierścienia ochronnego w transformatorze wysokonapięciowym stanowi przykładowe studium przypadku. Do analizy pola wykorzystano metodę elementów skończonych i metodę odwzorowań konforemnych.

Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, odwzorowanie konforemne, poruszający się brzeg, projektowanie optymalnego kształtu.

wstecz