Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 102

Autorzy: Kazumi Kurihara , Tomotsugu Kubota , Junki Ogita :

Tytuł: Analiza stanu ustalonego i przejściowego generatora synchronicznego o dużej sprawności z wewnętrznym magnesem trwałym

Streszczenie: Artykuł prezentuje analizę numeryczną dla dokładnej predykcji działań w stanie ustalonym, jak i przejściowym małego lecz nowego generatora synchronicznego z wewnętrznym magnesem trwałym NdBFe. Generator jest zaprojektowany do pracy stabilnej poprzez efekt tłumienia prętów klatkowych w wirniku. Analiza elementowo-skończeniowa w czasie posłużyła do skutecznej predykcji prototypu generatora. Zgodność pomiędzy wynikami otrzymanymi z pomiaru i obliczeń potwierdziła użyteczność zaproponowanej metody.

Słowa kluczowe: generator synchroniczny z trwałym magnesem, metoda elementów skończonych w czasie, tłumiące pręty

wstecz