Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 127

Autorzy: Raphael Romary , Krzysztof Komeza , Maria Dems , Jean Brudny , Daniel Roger :

Tytuł: Analityczne i polowe prognozowanie strat w silniku indukcyjnym

Streszczenie: Artykuł prezentuje dwie metody obliczania strat w silniku indukcyjnym uwzględniające efekty związane z żłobkowaniem stojana i wirnika. Pierwsza metoda używa zależności analitycznych do określenia rozkładu indukcji w silniku. Druga wykorzystuje metodę elementów skończonych uwzględniającą ruch wirnika oraz rozwiązanie równań pola względem czasu. Dla obydwu przypadków konieczne było określenie modelu strat w żelazie przy wzbudzeniu niesinusoidalnym (wieloharmonicznym). Pokazano, że obie metody prowadzą do poprawnego wyznaczenia strat w silniku indukcyjnym.

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, straty w żelazie, metoda elementów skończonych, metody analityczne..

wstecz