Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 141

Autorzy: Raluca Trifa , Claudia Martis , Karoly Biro , Ana Gazdac :

Tytuł: Projekt i analiza maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla elektromechanicznego systemu hamowania w samochodach

Streszczenie: Artykuł przedstawia projekt i analizę maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla systemu elektromechanicznego hamowania w samochodach. Z powodu technologicznych i ekonomicznych ograniczeń zmieniono topologię winika maszyny. Za pomocą symulacji komputerowej (MES) porównano działanie przy starej topologii i nowej dla pracy statycznej.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, analiza termiczna.

wstecz