Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 161

Autorzy: Imre Drovtar , Mart Landsberg , Jako Kilter , Argo Rosin :

Tytuł: Wpływ ekonomiczny odnawialnych źródeł energii elektrycznej w bałtyckim regionie rynku energii elektrycznej

Streszczenie: Niniejszy artykuł analizuje rosnący wpływ elektrowni wiatrowych na uczestników rynku energii elektrycznej i ekonomię elektrowni w regionie Bałtyku do 2025 roku. W artykule omawiany jest również wpływ kontynuacji dofinansowania wg. przyjętego obecnie mechanizmu wspierającego. W końcowej części omówiono najważniejsze ustalenia, dotyczące potencjalnego wpływu wielkoskalowej energetyki wiatrowej, wdrożonej w warunkach wolnorynkowych, na ekonomikę zastosowania różnych technologii generacyjnych, zarówno z subsydiami jak i bez subsydiów.

Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, energetyka wiatrowa dużej skali, ekonomia systemu elektroenergetycznego.

wstecz