Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 166

Autorzy: Zoja Raud , Valery Vodovozov :

Tytuł: Innowacyjne praktyka szkoleń dla przedsiębiorstw w obszarze elektroniki

Streszczenie: W artykule opisano praktykę edukacyjną przydatną do optymalizowania formy i zakresu szkolenia personelu. Podano także skuteczne instrumenty do profesjonalnego budowania tezaurusów i sposobów znajdowania instytucji zdolnych do szkolenia w ramach takich tezaurusów. Tezaurusy mogą być uzupełniane o nową wiedzę i umiejętności, może być również odświeżana zawartość odpowiednich dyscyplin, a granice między dyscyplinami przesuwane płynnie. Sprzyja to projektowaniu modułów nauczania w dziedzinach wielodyscyplinarnych oraz na obszarach o szczególnych potrzebach.

Słowa kluczowe: elektronika, szkolenia, tezaurus.

wstecz