Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 171

Autorzy: Anna Andrijanovits , Andrei Blinov , Dmitri Vinnikov , Joao Martins :

Tytuł: Wieloterminalowa przetwornica o sprzężeniu magnetycznym z zintegrowanym zasobnikiem energii

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową zintegrowaną przetwornicę DC / DC dla magazynów energii na bazie wodoru. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań z oddzielnymi przetwornicami do elektrolizera i ogniwa paliwowego, proponowaną topologię cechuje zmniejszona liczba etapy konwersji energii. W celu poprawienia czasu reakcji bufora wodorowego akumulator został zintegrowany z interfejsem przetwornicy, bez konieczności stosowania dodatkowego obwodu ładowania/rozładowania. W artykule przedstawiono analizę i omówiono zasady działania nowego przekształtnika, i podano wybrane zalecenia projektowe. W końcowej części przedstawiono wyniki eksperymentalne, weryfikujące założenia teoretyczne

Słowa kluczowe: elektrolizer, ogniwo paliwowe, bufor wodoru, przekształtnik wieloportowy.

wstecz