Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 177

Autorzy: Lia-Elena Aciu , Petre Ogrutan :

Tytuł: Analiza zachowania się sygnałów w.cz.

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki symulacji i pomiaru propagacji zmodulowanych sygnałów systemów GSM i Wi-Fi poprzez ściany budynków inteligentnych zbudowanych z różnych materiałów konstrukcyjnych. Symulacja została wykonana w środowisku Matlab Simulink i odpowiada rzeczywistym warunkom propagacji sygnałów radiowych mobilnych systemów „indoor”.

Słowa kluczowe: symulacja, pomiar, materiały, sygnały.

wstecz