Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 195

Autorzy: Gediminas Grazulevicius , Vaidotas Barzdenas :

Tytuł: Wspomagane komputerowo badania pól magnetycznych wytwarzanych przez przetworniki elektroniczne do obniżania napięcia lamp halogenowych niskiego napięcia

Streszczenie: Przedstawiono wyniki badania pól magnetycznych wywoływanych przez przetworniki obniżające napięcie dla lamp halogenowych niskiego napięcia. Dla badań był stosowany był system audio HD komputera PC oraz oprogramowanie z wykorzystaniem środowiska MATLAB. Wykonano badania pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 48 kHz.

Słowa kluczowe: lampa halogenowa niskiego napięcia, przetwornik obniżający napięcie, pole magnetyczne, MATLAB®.

wstecz