Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 197

Autorzy: Algirdas Baskys :

Tytuł: Sterownik systemów narażonych na zaburzenia elektromagnetyczne

Streszczenie: W artykule zaproponowano odporny na zaburzenia EM sterownik do zastosowań przemysłowych. Sterownik opiera się na metodzie sterowania całkowego ze zmienną stałą całkowania, która jest funkcja wykładniczą błędu sterowania. W przypadku, kiedy regulowany system jest narażony na zaburzenia elektromagnetyczne proponowany sterownik zapewnia stabilniejsze działanie systemu w porównaniu z popularnym kontrolerem PI.

Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, sterownik, całkowa metoda sterowania, zmienna stała całkowania.

wstecz