Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 200

Autorzy: Povilas Marciulionis , Stasys Zebrauskas :

Tytuł: Analiza numeryczna elektrohydrodynamicznego strumieniu powietrza pola korony

Streszczenie: Rozpatrzono cyfrowy model do analizy dwuwymiarowego pola korony oraz elektrohydrodynamicznego pola strumieniu powietrza w drutowo-płaszczyznowym systemie elektrod. Ten model zawiera aproksymację równania Navier-Stokes’a metodą różnic skończonych oraz równanie ciągłości we współrzędnych kartezjańskich.

Słowa kluczowe: natężenie pola, gęstość przestrzenna ładunku, siła kulombowska na jednostkę objętości, składowe szybkości.

wstecz