Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 205

Autorzy: Romunas Deltuva , Juozapas Virbalis :

Tytuł: Badania pola elektrycznego w wyłączniku zewnętrznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania rozkładu pola elektrycznego wewnątrz wyłącznika napięć 330kV. Najsilniejsze pola stwierdzono w sąsiedztwie przewodów faz A i C. Do ekranowania pola zaproponowano wykorzystane kilku uziemionych prętów zainstalowanych równolegle do przewodów faz A i C.

Słowa kluczowe: wyłącznik napięcia 330 kV, natężenie i rozkład pola elektrycznego, ochrona przed polem elektrycznym.

wstecz