Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 208

Autorzy: Vytautas Siozinys , Linas Markevicius :

Tytuł: Wpływ zjawiska korony na błąd obliczeń na podstawie fal wędrownych odległości do miejsca uszkodzenia linii przesyłowej

Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie wpływu zjawiska korony na błąd pomiaru na podstawie fal wędrownych odległości wystąpienia uszkodzenia linii. Przedstawiono dla różnych linii napowietrznych zależność błędów obliczeń odległości do miejsca uszkodzenia od przyjętego poziomu napięcia wyzwalającego. Badano wpływ warunków środowiskowych na błąd pomiaru.

Słowa kluczowe: inteligentne systemy elektroenergetyczne, ochrona, stany nieustalone, fala wędrowna, zjawisko korony.

wstecz