Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 211

Autorzy: Bernard Baron , Piotr Swiszcz , Tomasz Kraszewski :

Tytuł: Pewne aspekty analizy i interpretacji pomiarów wielkości elektrycznych pieca łukowo-oporowego

Streszczenie: Artykuł opisuje pomiary prądów i napięć w obwodzie pieca elektrycznego łukowo-oporowego z łukiem krytym, które zostały wykonane w celu identyfikacji parametrów łuku. Zaprezentowano przebiegi zarejestrowanych prądów i napięć. Przedstawiona charakterystyka łuku została wyznaczona za pomocą własnego programu napisanego w języku C#.

Słowa kluczowe: piec łukowo-oporowy, łuk elektryczny, układy nieliniowe, pomiary wielkości elektrycznych.

wstecz