Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 223

Autorzy: Katarina Istenikova , Dagmar Faktorova :

Tytuł: Badania struktury metamaterialnej w zastosowaniu do mikrofalowego falowodowego czujnika

Streszczenie: Opisano możliwość zastosowania struktury metamaterialnej posiadającej właściwości zmiany transmisji falowodu i możliwość srttrojenia czujnika falowodowego mikrofalowego. Czujnik można wykorzystać do badań nieniszczących materiałów dielektrycznych. Opracowano czujnik mikrofalowy o selektywnie zmienianej częstotliwości.

Słowa kluczowe: czujnik mikrofalowy, przenikalność zespolona, falowód.

wstecz