Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 235

Autorzy: Li Zeng , Fan Zhang , Dan Zhang :

Tytuł: Analiza siły i momentu kulistego napędu magnetycznego metodą segmentacji pola magnetycznego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano kuliste reluktancyjne połączenie napędowe o wielu stopniach swobody. Przeanalizowano właściwości bazując na magnetycznej segmentacji. Obliczono promieniową siłę i tangencjalny moment.

Słowa kluczowe: napęd kulisty, lewitacja magnetyczna, moment elektromagnetyczny

wstecz