Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 239

Autorzy: Zhang Fan , Zeng Li , Chen Fang :

Tytuł: Analiza kulistego połączenia z magnetyczną lewitacją i sterowaniem odsprzężonym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano reluktancyjne połaczenie kuliste z lewitacja magnetyczną. Zaprezentowano model matematyczny i odwrotny model odsprzężenia. Przeanalizowano układ ze statycznym sprzężeniem zwrotnym.

Słowa kluczowe: lewitacja magnetyczna, połączenie kuliste.

wstecz