Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 07b/2012 Str. 311

Autorzy: Xiaoxing Zhang , Bing Yang , Ziqiang Dai , Chenchen Luo :

Tytuł: Odpowiedź na obecność H2S lub SO2 czujników SWCNT modyfikowanych hydroxylem luv carboxylem

Streszczenie: Przedstawiono metodę detekcji H2S iSO2 jako możliwość oceny stanu izolacji przełączników gazowych GIS. Jako czujnik wykorzystano nanorurki węglowe SWCNTs modyfikowane przez wodorotlenki hydroxyl i carboxyl.

Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, czujniki gazu, przełączniki GIS

wstecz