Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 320

Autorzy: Yili Zheng , Jinhao Liu , Jiangming Kan :

Tytuł: Metoda optymalnego obliczania kinematyki manipulatora o wielu stopniach swobody

Streszczenie: Bazując na algorytmie CORDIC (coordinate rotation digital computer) zaproponowano metodę obliczania kinematyki manipulatora o sześciu stopniach swobody. Zastosowano architekturę potokową i równoległe przetwarzanie danych. Osiągnięto znaczące skrócenie czasu obliczeń.

Słowa kluczowe: manipulator, kinematyka, algorytm CORDIC

wstecz