Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07b/2012 Str. 332

Autorzy: Fangyuan Chen , Dongsong Zhang , Zhiying Wang :

Tytuł: Charakterystyka interferencji przy architekturze wielordzeniowej do dokładnego określania parametru WCET w czasie rzeczywistym

Streszczenie: W artykule zaproponowano iteracyjną metodę do analizy ukrytych interferencji bazującą na cyrkularnych zależnościach między wątkiem interferencji i czasie dostarczania instrukcji.

Słowa kluczowe: WCET – worst case execution time (czas realizacji w najgorszym przypadku)

wstecz