Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09a/2012 Str. 308

Autorzy: Krzysztof Billewicz :

Tytuł: Skuteczność DSR – między bodźcem a reakcją

Streszczenie: Popyt na energię charakteryzuje się małą elastycznością. Stosowane są różne metody służące kształtowaniu obciążeń. Artykuł pokazuje, że w przypadku zarządzania popytem bardzo ważny jest czynnik psychologiczny, który często jest pomijany w obecnych badaniach na ten temat.

Słowa kluczowe: reakcja strony popytowej, zarządzanie popytem, bodziec i reakcja.

wstecz