Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10b/2012 Str. 332

Autorzy: Stanisław Wojtas :

Tytuł: Piorunowa efektywna długość uziomów poziomych

Streszczenie: System uziemień współczesnych obiektów jest zwykle bardzo rozległy, a łączenie poszczególnych elementów uziemiających za pomocą głównej szyny wyrównania potencjałów uwzględnia także uziemienia stacji transformatorowej. Ocena przydatności takiego systemu do celów ochrony odgromowej nie jest prosta, bo tylko jego część określana, jako długość efektywna bierze udział w odprowadzaniu do gruntu prądu piorunowego. Praca zawiera rezultaty obliczeń długości efektywnej uziomów, wyniki symulacji komputerowych, pomiarów na modelach analogowych, a także na rzeczywistych uziomach poziomych. W badaniach stosowano udary o czasach czoła 1, 4 i 10 s. Uzyskano dobrą zgodność rezultatów obliczeń i symulacji z wynikami pomiarów na obiektach rzeczywistych

Słowa kluczowe: uziemienia odgromowe, udarowa impedancja uziemień, długość efektywna uziemień.

wstecz