Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 325

Autorzy: Aleksandra Cvetković , Goran Dordević , Mihajlo Stefanovic :

Tytuł: Prawdopodobieństwo awarii w dwustopniowym przesyle semi-blind przy zakłóceniach na przekaźniku

Streszczenie: W artykule opisano nowy sposób wyznaczenia wzmocnienia przesyłu typu semi-blind w obecności różnorodnych zakłóceń. Na podstawie otrzymanego wyrażenia, określono wzór jawny na prawdopodobieństwo awarii i zmiany względnego wskaźnika poziomu szumów dla dwu-stopniowego przekazywania semi-blind w środowisku o ograniczonych zakłóceniach, w warunkach zanikania Rayleigh’a. Weryfikacji dokonano metodą Monte Carlo

Słowa kluczowe: zakłócenia wspólno-kanałowe, prawdopodobieństwo awarii, przekazywanie pół-ślepe.

wstecz