Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 21

Autorzy: Marcin Kamiński , Teresa Orłowska–Kowalska :

Tytuł: Adaptacyjny neuronowy regulator prędkości silnika indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono adaptacyjny neuronowy regulator zastosowany w pętli sterowania prędkością oraz strumieniem wirnika silnika indukcyjnego. Zastosowany regulator bazuje na sieci neuronowej bez sprzężeń zwrotnych z sigmoidalnymi funkcjami aktywacji w warstwie ukrytej. Parametry (współczynniki wagowe) sieci neuronowej są aktualizowane on-line zgodnie z algorytmem wstecznej propagacji błędu. Opisane regulatory adaptacyjne umożliwiają precyzyjne sterowanie i szybkie odpowiedzi układu na zadane trajektorie prędkości. Istotną zaletą proponowanego rozwiązania jest uproszczona struktura regulatorów oraz zredukowana liczba parametrów wyznaczanych w procesie projektowania (niezależnych bezpośrednio od parametrów silnika). W artykule zamieszczono wyniki badań prezentujących poprawną pracę opisywanych regulatorów.

Słowa kluczowe: napęd elektryczny, silnik indukcyjny. regulacja prędkości, regulacja strumienia, adaptacyjna sieć neuronowa, algorytm wstecznej propagacji błędu,

wstecz