Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 34

Autorzy: Łukasz Stawiarski , Miłosz Szarek , Andrzej Mondzik , Adam Penczek :

Tytuł: Jednofazowy system fotowoltaiczny o zmiennej strukturze sterowania, dołączany do linii elektroenergetycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono aspekty praktycznej realizacji jednofazowego, izolowanego systemu fotowoltaicznego dołączonego do linii elektroenergetycznej. Układ ten bazuje na topologii przekształtnika DC-DC podnoszącego napięcie, współpracującego z falownikiem napięcia (mostek typu H). Publikacja koncentruje się głównie na sposobie podłączania układu do sieci zasilającej kontrolowanym za pomocą zmiennej struktury sterowania. Porównaniu poddano również metody typu Perturb-and-Observe oraz Incremental Conductance poszukiwania punktu mocy maksymalnej, pozyskiwanej z modułów fotowoltaicznych.

Słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci elektroenergetycznej, MPPT - Incremental Conductance (IC)

wstecz