Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 51

Autorzy: Andrzej Kandyba :

Tytuł: Modelowanie ślizgającego się wyładowania elektrycznego w plazmotronach z plazmą nietermiczną

Streszczenie: W artykule zaproponowano sposób modelowania plazmotronu z plazmą nietermiczną dla różnych prędkości przepływu gazu. Jako model podstawowy wykorzystano dwuzaciskowy dynamiczny model łuku Mayra z modyfikacją Kułakowa. Modelowanie przeprowadzono dla pracy cyklicznej plazmotronu ze zmienną długością łuku oraz dla pracy ciągłej, gdzie wyładowanie wypełnia przestrzeń międzyelektrodową, a prąd wyładowania zanika przy każdym przejściu prądu przez zero. Wyniki modelowania potwierdzone zostały eksperymentem.

Słowa kluczowe: plazma nietermiczna, wyładowanie elektryczne, długość łuku, modelowanie

wstecz